The sims 4 Život na horách


Hra The sims 4 se v roce 2020 doÄkala svého zatím posledního herního rozšíření, které nese název Život na horách. A stejnÄ› jako vÅ¡echna herní rozšíření, i tohle pÅ™ineslo pro hráÄe mnoho zajímavých možností, aktivit, zcela nové obleÄení, úÄesy, a dokonce i nové mÄ›sto! V tomto herním rozšíření se objevilo nové mÄ›steÄko, konkrétnÄ› Hory Komerebi, které jsou inspirovány Japonskem. V mÄ›steÄku je celoroÄnÄ› sníh a pÅ™ináší vám nové aktivity jako stavÄ›ní snÄ›huláků, zimní sporty a podobnÄ›. Hra vím také pÅ™inese nové vlastnosti, aspirace a například nové stanice rádia. SkvÄ›lá zpráva pro hráÄe je, že když se v mÄ›steÄku nachází sníh, není k nÄ›mu nutné mít herní rozšíření RoÄní období.

 

the sims

 

Sníh si užijete celoroÄnÄ› i bez nÄ›j. I ve vaÅ¡em sousedství, pokud se ochladí a nastane zimní poÄasí, si novÄ› užijete i snÄ›hovou nadílku. Na snÄ›hu nyní můžete provázet nejrůznÄ›jší aktivity, jako je snowboarding, lyžování, sáňkování nebo stavÄ›ní snÄ›huláků. V sousedství Yukimaci najdete také nÄ›kolik sjezdovek, které se od sebe liší svou obtížností, od ty nejjednodušší až po ty nejnároÄnÄ›jší. Na sjezdovkách můžete lyžovat nebo snowboardovat. Na jedné ze sjezdovek můžete dokonce sáňkovat! Další novou aktivitou je horolezectví, kdy budou zdolávat zasněžené hory v sousedství. Nezapomeňte, že k tomu potÅ™ebují horolezeckou výbavu. Máte tu také možnost turistiky.

 

the sims

 

Na hoÅ™e Komerebi se nachází nÄ›kolik stezek, kterými se můžete procházet a seznamovat se s ostatními simíky ze sousedství. Hra pÅ™ináší také spoustu nových receptů, které mohou vaÅ¡i simíci pÅ™ipravit, například Jahodové taijaki, Nadýchaný bílý vrstvený dort nebo Burger ÄŒerná pÄ›tka. V mÄ›steÄku najdete také horké prameny, kde se může váš simík zrelaxovat a odpoÄinout si. Lze zde s ostatními simíky také provádÄ›t WooHoo, stejnÄ› jako v ledové jeskyni, kterou taktéž najdete v tomto sousedství.