Závada v počítači


Pak zaÄíná souboj nervů a stroje. U mne to vÄ›tÅ¡inou konÄí kladivem a novým poÄítaÄem. NaÅ¡tÄ›stí je mám jen na psaní, takže nejde o drahou záležitost a v bazaru jej pořídím do pÄ›ti stovek. OvÅ¡em kdo má poÄítaÄe drobátko dražší, nemÄ›l by mít kladivo ani jiné bicí pÅ™edmÄ›ty po ruce. Ani dynamit. Když si poÄítaÄ zaÄne dÄ›lat co chce, je nejlepší Å™eÅ¡ení vytáhnout ze zdi Äi zásuvky kabel a opatrnÄ› stroj pÅ™evézt nÄ›kam, kde tomu rozumí. Tím ovÅ¡em nemyslím hospodu s kamarády. Tady vám asi moc nepomohou. Není od vÄ›ci to zkusit v opravnÄ› poÄítaÄů.

hard disk

A pokud jim k tomu dáte pÅ™iložený lísteÄek, pÅ™i jaké práci poÄítaÄ pÅ™estal poslouchat, možná tím urychlíte nalezení závady, pokud vám ovÅ¡em nehavaroval přímo hard dics. ÄŒesky pevný disk. To je hlavní úložiÅ¡tÄ› ve stroji, kde máte vÅ¡echno, co jste udÄ›lali, napsali, nafotili a vůbec to, co posloucháte nebo na to koukáte. HD, jak je zkratka výše zmínÄ›né vÄ›ci, je takové vaÅ¡e skladiÅ¡tÄ›. A to může vyhoÅ™et stejnÄ›, jako se to může stát skladiÅ¡ti klasickému, fyzickému. OvÅ¡em ten se nedá zálohovat. Zato se dá pojistit. Váš disk se asi nedá pojistit, ale zase se dá zálohovat, a to je vÄ›c, kterou tluÄu každému od zaÄátku práce na poÄítaÄi.

poÅ¡kozený poÄítaÄ

Zálohujte, zálohujte, zálohujte. A jeÅ¡tÄ› jednou, zálohujte. Protože když vám pak disk klekne, a vy nemáte zálohu, pÅ™icházíte navždy a navÄ›ky o vÅ¡echno co je tam uloženo. JistÄ›, pokud není poÅ¡kozen fyzicky, dá se nÄ›kdy nÄ›co zachránit. Nemusí být ztracena vÅ¡echna data. Ale je to práce zdlouhavá a hodnÄ›, zdůrazňuji, hodnÄ› nákladná. A také to chce mít spoustu Å¡tÄ›stí, pak se data zachrání. OvÅ¡em pokud to nejde… JistÄ› by vám bylo líto fotek z dovolených nebo videí s dÄ›tmi Äi vnouÄaty. A proto znova říkám, zálohujte. Jinak spláÄete nad výdÄ›lkem. Pokud nevíte jak na to, pouÄte se na internetu, nebo si to nechce udÄ›lat u profesionálů. Bude vás to nÄ›co stát, ale budete mít jistotu.