Jak se liší elektroinstalace bytová od té u rodinného domu?


Je smutným faktem, že elektřinu dnes prakticky nezbytně potřebujeme ke svému životu. Jen málokdo si již dokáže představit život bez ní. Rozhodně tedy není divu, že elektrické rozvody najdeme bez nadsázky v každé budově, především pak v obytných. Musíme však přiznat, že se od sebe elektroinstalace bytová revize-elektro-revtech.cz, kterou najdeme především v panelákových bytech, a domácí, která je součástí rodinných domů, liší. Samozřejmě, jejich úkol je stejný – přivádět proud na příslušná místa v domě. Avšak to, jak jsou řešeny rozvody, je úplně jiné.

elektrické vedení

V paneláku musí totiž být každý byt řešen jako samostatná jednotka. Všechny tedy musí mít své vlastní hodiny a také přísně oddělené elektrické vedení, aby nemohlo dojít k tomu, že majitel jednoho z nich čerpá proud od toho druhého. Také musí mít každý vlastní skříň s pojistkami. Pokud by z nějakého důvodu potřeboval proud vypnout, nijak to neovlivní jeho sousedy. To vše je nutné, aby bylo možné správně a spravedlivě spočítat, jaký by měl být účet za elektřinu daného člověka. Na druhou stranu je potřeba přiznat, že je to mnohdy na úkor efektivity. Ta je vyšší u rodinného domu, neboť zde je možné elektřinu vést do všech místností tou nejkratší cestou. Tím se omezí délka rozvodů a tím i riziko poškození.

skříně s pojistkami

Co se pojistek týče, máme zde jedny pro celý dům. To má však i určitou nevýhodu, neboť pokud je vypneme, případně nám vypadnou, pak přestane jít elektřina v celém domě, včetně lednice a mrazáku. To může vést ke zkažení potravin, které jsou tam uskladněny.

Tato rozdílná uspořádání si vynutila nutnost a také lidská povaha. Nelze totiž spoléhat, že by při sdílené elektřině všichni poctivě platili rovným dílem. Bylo by to také nespravedlivé, neboť každý člověk má jinou spotřebu – proč by tedy ten, kdo ji používá málo, měl platit stejně jako ten, kterému jede například televize celý den?

Jistě, současný systém rozhodně není ideální. Je však nezbytný, a to je také důvod, proč jej prakticky všichni bez výjimek přijímají.