Jak účinná je tradiční čínská medicína?


O tom, že každý z nás chce být zdravý, není pochyb. OvÅ¡em jen málokomu se to podaří. Nemoc je pak velmi nepříjemná, zvláštÄ› když se jedná o dlouhodobou záležitost, se kterou si medicína neumí příliÅ¡ dobÅ™e poradit. Není proto divu, že si stále vÄ›tší popularitu získávají nÄ›které alternativní cesty. A jednou z tÄ›ch, které se dostávají na výsluní, je i tradiÄní Äínská medicína.

 

masáž je souÄástí TÄŒM

 

Ta má vycházet z tradic starovÄ›ké Číny, a podle lidí, kteří ji praktikují, si dokáže poradit i s vÄ›cmi, na které klasická léÄba nezabírá. Je tedy pochopitelné, že ji vyhledává stále více lidí. Není vÅ¡ak na Å¡kodu se podívat, zda je skuteÄnÄ› tak úÄinná, jak se tvrdí. Ukazuje se totiž, že to není až tak slavné, jak by se mohlo zdát.

 

V první Å™adÄ› není ani zdaleka tak tradiÄní, jak by z názvu mohlo vyplývat. Ve skuteÄnosti se jedná o pomÄ›rnÄ› moderní záležitost, která se starými praktikami nemá prakticky nic spoleÄného. NÄ›které jsou samozÅ™ejmÄ› pÅ™evzaté, jako například akupunktura, avÅ¡ak používají se úplnÄ› jinak, než tomu bylo kdysi.

 

TČM hojně využívá bylinky

 

Dále je dobré se podívat, jak vlastnÄ› funguje. VÄ›tÅ¡inou se jedná o harmonizaci Äaker Äi vnitÅ™ních energií, jejichž nesoulad je za nemoci odpovÄ›dný. Jak vám vÅ¡ak potvrdí každý, kdo dával alespoň trochu pozor pÅ™i hodinách fyziky a biologie, jedná se o naprostý blábol. ProÄ mu tedy tolik lidí věří?

 

JednoduÅ¡e proto, že je moderní medicína zklamala, například tím, že jejich nemoc nedokáže plnÄ› vyléÄit, a nabízí pÅ™inejlepším ÄásteÄné zlepÅ¡ení stavu. Nelze se divit, že pokud se jedná například o rakovinu, pak tito lidé hledají i jiné cesty. A právÄ› tyto alternativní medicíny jim slibují kompletní vyléÄení, což je nÄ›co, co chtÄ›jí. A říkají si, že už v podstatÄ› nemají co ztratit.

 

To ovÅ¡em není dobrý přístup. ÄŒasto si totiž používáním tÄ›chto „alternativ“ svůj stav spíše zhoršíme. Ano, nÄ›kdy může dojít ke zlepÅ¡ení, avÅ¡ak to bývá obvykle pouze doÄasné a vyvolané placebo efektem. SkuteÄné vyléÄení je velmi vzácné. A to bychom mÄ›li mít na pamÄ›ti, než se pro ni rozhodneme