Moderní způsob života přináší i záporné stránky


Máte rádi své mÄ›sto? Máte rádi svůj modernÄ› zařízený byt se vÅ¡emi vymoženostmi, které dvacáté první století nabízí? Nedokážete si pÅ™edstavit život bez automobilu, televize, monitoru, poÄítaÄe, kopírky, tiskárny, zářivky nad kuchyňskou linkou? Neříká vám nic ozonová díra ani skleníkový efekt? Jsou vám ukradeny vysílaÄe, průmyslový smog a nejrůznÄ›jší syntetické hmoty? Pak jste pravdÄ›podobnÄ› permanentnÄ› vystavování pÅ™ebytku Å¡kodlivých kladnÄ› nabitých iontů, které by se daly oznaÄit jako neviditelný, avÅ¡ak o to zákeÅ™nÄ›jší jed bez chuti a bez zápachu.

Ionizátory vzduchu

Nenajdete totiž žádnou civilizaÄní vymoženost, která by tyto Å¡kodlivé kladnÄ› nabité ionty neprodukovala. Zatímco zápornÄ› nabité kyslíkové ionty (O-II), které jsou pro naÅ¡e zdraví tolik potÅ™ebné, se ve výše popsaném prostÅ™edí téměř nevyskytují, v přírodÄ› jich najdete více než 100 000/cm3! Možná právÄ› teÄ v duchu namítáte, že každý nemůže žít uprostÅ™ed přírody – na horách, u moÅ™e, u Å™eky, prostÄ› tam, kde dochází k vysoké koncentraci kyslíkových aniontů. V tom s vámi urÄitÄ› souhlasíme. A právÄ› proto vám doporuÄujeme, seznámit se prostÅ™ednictvím naÅ¡ich internetových stránek s ionizátory vzduchu.