Nabízíme vám krásné školní výlety


UÄitelé se nás Äasto ptají na detaily ohlednÄ› naÅ¡ich akcí. Námi nabízené Å¡kolní výlety se totiž staly velmi oblíbenou možností, jak si pedagog může uÅ¡etÅ™it práci s organizací a pÅ™itom zajistit ten nejlepší program, který si vůbec lze pÅ™edstavit. Na výlet se k vám totiž jeÅ¡tÄ› pÅ™ipojí zkuÅ¡ený doprovod, který s dÄ›tmi program absolvuje a pedagog se tak z role vrchního dozoru může s klidem pÅ™evtÄ›lit do role jednoho z žáÄků a bavit se také. A dÄ›ti nejen, že se mnohé nauÄí a mnoho nového dozvÄ›dí, díky silným prožitkům si znalosti i dovednosti uchovají a budou z nich těžit v dalším studiu i reálném životÄ›.

Každé dítě si v našem programu najde to své

Není pÅ™eci jediný důvod proti, proÄ byste si i vy nemohli spolu se svými žáky a studenty užívat pÄ›kné a dobÅ™e pÅ™ipravené Å¡kolní výlety. Nemusíte být celý den napjatí jak struny, jestli to Äi ono podaří, jestli se to Äi ono stihne v daném Äasovém intervalu. Nemusíte, prostÄ› ne. A když využijete naÅ¡i nabídku, pak ani muset nebudete, protože vÅ¡e už je pÅ™edem preciznÄ› zařízeno.