Syn na počítači


Také toužíte po nÄ›jakém opravdu hodnÄ› kvalitní poÄítaÄi a nebo je vám úplnÄ› jedno, j jak výkonný poÄítaÄ doma máte? Kdybyste se tÅ™eba zeptali mého devítiletého syna, tak on by vám Å™ekl, že musíte mít vždycky ten úplnÄ› nejnovÄ›jší Windows. AbsolutnÄ› nevím, kde syn tohle vÅ¡echno bere, ale dozvÄ›dÄ›la jsem se, že syn je právÄ› opravdu hodnÄ› chytrý a vÅ¡echno ho baví a také by chtÄ›l být prý poÄítaÄový technik. Byla jsem docela v Å¡oku, protože jsem ani netuÅ¡ila, že syn zná pojem poÄítaÄový technik, takže jsem si Å™ekla, že když syn chce umÄ›t toho opravdu hodnÄ› na poÄítaÄi, že mu vlastnÄ› pořídím radÄ›ji nÄ›jaký kvalitní poÄítaÄ, protože jsem si vÅ¡imla, že tÅ™eba syn si nÄ›kdy půjÄí můj poÄítaÄ. Pokaždé jsem si myslela, že se na mém poÄítaÄi se dívá na pohádky a nebo dÄ›lá nÄ›jaké hry a podobnÄ›.

Syn má moc rád poÄítaÄe.

Jenomže potom jsem si vÅ¡imla, že syn tam dÄ›lá různé grafy a nebo tÅ™eba tam nÄ›co rýsuje a podobnÄ›. AbsolutnÄ› jsem nevÄ›dÄ›la, že tohle vÅ¡echno jde na mém poÄítaÄi. Já sama mám problémy s grafy a ani jsem nevÄ›dÄ›la, že nÄ›jaké grafy na poÄítaÄi jdou udÄ›lat a že to zjistil teprve devítiletý syn? Paráda! Opravdu by mÄ› zajímalo, kde on to zjistil. Když jsem se potom ptala syna, kde on to zjistil a kde na to pÅ™iÅ¡el, tak on mi Å™ekl, že o nÄ›Äem málo se bavili ve Å¡kole, ale jeÅ¡tÄ› to nikdy nezkouÅ¡eli, že prý to budou brát až další rok.

PoÄítaÄe hýbou svÄ›tem.

Jenomže můj syn je chytrý a opravdu hodnÄ› ho zajímalo, co to znamená poÄítaÄový graf, tak se na to ihned musel podívat. Dokonce mÄ› zaujalo a také mile pÅ™ekvapilo, že syn umí používat excel. Byla jsem pÅ™ekvapená, tohle jsem také absolutnÄ› netuÅ¡ila, takže tady jde vidÄ›t, že rodiÄe by spíše mÄ›li svým dÄ›tem umožnit také být na poÄítaÄi a ne jim vÅ¡echno zakazovat. Protože například moje sestra i sestÅ™enice tak obÄ› dvě jsou takové, že vůbec nechtÄ›jí své dÄ›ti u poÄítaÄe a nebo u mobilního telefonu vidÄ›t, ale absolutnÄ› nechápu proÄ.