Kahoot


Pro vÅ¡echny oslavence je sice tím nejcennÄ›jším dárkem přítomnost vÅ¡ech rodinných přísluÅ¡níků, kteří se dostaví ve stanovený Äas na místo konání oslavy. Ale stejnÄ› tak ocení, pokud se celá spoleÄnost dobÅ™e baví. A je úplnÄ› jedno, jakým způsobem. V mnoha rodinách se rádo zpívá. A tak vÅ¡ichni rodinní přísluÅ¡níci, kteří ovládají nÄ›jaký hudební nástroj, jsou vítáni. V případÄ›, že jich není dost, velkou službu udÄ›lá i pÅ™ivezený karaoke set. Který je vybaven mixážním pultem, zesilovaÄem, reproduktory a bezdrátovými mikrofony. Které umožní pÄ›vecké vystoupení vÅ¡em pozvaným hostům. A zahrát si tak mohou vÅ¡ichni na profesionální zpÄ›váky. Protože je zajiÅ¡tÄ›n nejen hudební doprovod, ale na obrazovce jsou i potÅ™ebné texty písní.

Rodinná oslava 

Dobrým Å™eÅ¡ením pro příjemnÄ› strávené rodinné odpoledne je i hraní her, pÅ™i kterých si vÅ¡ichni hosté nejen procviÄí mozkové závity. Ale rovněž se mladší generace může dozvÄ›dÄ›t rodinné zajímavosti. Z dob, kdy jeÅ¡tÄ› nebyli na svÄ›tÄ›. Jediné, co je potÅ™eba zajistit, je velká obrazovka, na které budou otázky promítány. Využít je možné volnÄ› přístupnou kvízovou aplikaci Kahoot. Která je slouží pÅ™evážnÄ› pro fixaci uÄiva na Å¡kolách. U této hry je nejdůležitÄ›jší peÄlivá příprava. A výbÄ›r tÄ›ch nejzajímavÄ›jších otázek, které se týkají vÅ¡ech Älenů rodiny. A na které musí rovněž vÅ¡ichni v Äasovém limitu odpovÄ›dÄ›t. Zapomenou se nesmí ani na zábavnou odmÄ›nu pro vítÄ›ze.

SpoleÄná hra

Pokud je oslava narozenin v letních mÄ›sících a posezení je možné naplánovat do zahrady, je vyhráno. Protože her, které se dají provozovat venku je opravdu dostatek. Jednou z nich je Petanque, kterou mohou najednou hrát ÄtyÅ™i hráÄi ve dvou týmech. Osm koulí s jednou kuliÄkou – prasátkem staÄí k dobré zábavÄ› po celé odpoledne. StejnÄ› jako Have Golf Original. Ke které staÄí vhodnÄ› upravený trávník. StaÄí ho nakrátko posekat. Výhodou je, že se na nÄ›m nemusí hloubit golfové jamky. Ve výbavÄ› je Å¡est branek, míÄek a hůl na hraní. Tato hra je vhodná pro neomezený poÄet hostů vÅ¡ech vÄ›kových kategorií.