Prodloužený víkend

Mezi místa, která určitě stojí za návštěvu, je obec Žítková. Tajemná vesnice, ležící na hranicích se Slovenskem, kterou do povědomí mnoha lidí dostala svou knihou Žítkovské bohyně spisovatelka Kateřina Tučková. Ve které popisuje, že právě tady, vysoko v kopcích Bílých Karpat, žily v dávných časech ženy, obdařené nadpřirozenými schopnostmi. Dokázaly vyléčit veškeré nemoci léčivými bylinami. Které chodily sbírat do lesů, polí a zahrad v celém širém okolí. A vyrábět z nich potřebné sirupy, kapky či obvazy na poranění kůže. Lidé tyto ženy vyhledávali nejen pro schopnosti léčitelské.

Jedeme do Žítkové

Tyto moudré bohyně dokázaly svou empatií poradit i v partnerských problémech a chránily před tehdy tolik obávaným uřknutím. Jenomže ne všem se jejich pomoc zamlouvala. A tak místo vděku byly často pranýřované nejen církevními hodnostáři, kteří jejich schopnost připisovali peklu. Ale na tuto stranu se rovněž připojili i doktoři a léčitelé. Kteří jejich schopnostem nerozuměli. A tak je dodneška možné do Žítkové zajet a celý tento tajemný kraj prozkoumat. Protože některá stavení, jak je ve své knize popsala Kateřina Tučková, se do dnešních dnů dochovaly v nezměněné podobě. A při troše fantazie se lze přenést v čase a představit si, jak těžké doby to byly. Nejdříve bylo toto území sužováno nájezdy Turků a Tatarů. Elektřina byla do místních obydlí přivedena až v roce 1948. Do té doby si místní obyvatelé, živící se především zemědělstvím, svítili loučemi.

Naučná stezka

Odměnou jim byla nádherná příroda a kouzelné výhledy z místních kopců do kraje. Které přitahují procházející turisty dodnes. Protože v současnosti je tato rozlehlá příhraniční obec jejich častým cílem. Vyrazit je možné rovněž do nedaleké osady Čierne, ve které je umístěno Muzeum poslední žítkovské bohyně se zasvěceným výkladem místního průvodce. Pokud se rozhodnete strávit na tomto zajímavém místě prodloužený víkend, využijte nabídky k ubytování přímo v upravených chalupách, kterými prošla historie. Odkud je možno vyrazit po Naučné stezce, vedoucí okolo Starého Hrozenkova, po historických stopách a seznámit se jak s rostlinami, tak živočichy zde žijícími.