Účetnictví

Nabízíme vedení účetnictví jak pro malé a velké společnosti, tak pro jednotlivce a živnostníky. Vedeme kompletní mzdovou a personální agendu včetně poradenství.

Účetnictví zpracováváme pro své klienty v našich vlastních prostorách s využitím softwarů POHODA a TAX aktualizovaných dle platných zákonů a účetních postupů. Spolupracujeme s daňovými poradci a s auditory.

Vzhledem k našemu individuálnímu přístupu ke každému zákazníkovi u nás platíte pouze za služby, které využíváte. Orientační ceník naleznete zde.

 

Daňová evidence (jednoduché účetnictví)

 • Vedení peněžního deníku
 • Vedení nepeněžního deníku
 • Vedení pokladní knihy
 • Vedení evidence pohledávek a závazků
 • Vedení evidence hmotného a nehmotného majetku
 • Kontrola formální správnosti podkladů předaných k daňové evidenci
 • Evidence DPH a vypracování přiznání k DPH
 • Zpracování přiznání k dani z příjmů fyzických osob
 • Měsíční výstupy a přehledy nutné pro řídící a kontrolní činnost klienta

Účetnictví (podvojné účetnictví)

 • Vedení účetního deníku
 • Vedení hlavní knihy
 • Vedení pokladní knihy
 • Vedení knihy pohledávek a závazků
 • Vedení evidence hmotného a nehmotného majetku
 • Kontrola formální správnosti dokladů předaných k zaúčtování
 • Zpracování účetní závěrky (měsíční, čtvrtletní, roční)
 • Vypracování výkazu zisků a ztrát, rozvahy
 • Optimalizace daňových povinností
 • Vypracování přiznání k DPH a souvisejících dokumentů
 • Vypracování přiznání k dani z příjmů fyzických a právnických osob

Mzdové účetnictví

 • Zpracování mezd
 • Zpracování odvodů pro finanční úřady (daň ze závislé činnosti), pro zdravotní pojišťovny a pro správy sociálního zabezpečení
 • Evidence důchodového zabezpečení
 • Roční zúčtování daně ze závislé činnosti
 • Zajištění personální agendy
 • Vyhotovování pracovních smluv a pracovních dohod

Máte-li zájem o naše služby, kontaktujte nás na: info@urex.cz